Bezplatná registrácia domény TK

Domény TK druhej úrovne ( *.tk ) sú k dispozícii zdarma.

Tokelau IslandsTo znamená, že nieje potrebné platiť každý rok poplatok registračnej autorite. TK je skratka pre Tokelau Islands.

Registrácia domény *.tk zadarmo tu

Registráciou domény sa rozumie nastavenie záznamov smerujúcich na doménové servre. Registračná autorita zároveň umožňuje i free dns služby a je možné dokonca i nastaviť presmerovanie url alebo emailov. V praxi to znamená, že Vaša stránka s krkolomnou a nezapämetateľnou adresou bude ľahko prístupná cez adresu hocico.tk ..

Podmienkou na udržanie bezplatnej domény je 25 unikátnych prístupov počas každých 90 dní. Ak by doména nedosiahla tento počet prístupov tak sa môže stať, že registrátor ju použije na vlastnú reklamu alebo ju uvoľní .. Zmena od februára 2012: platnosť domény je podmienená manuálnym predlžovaním držiteľom domény tesne na konci obdobia (2 týždne). Obdobia platnosti domén pre bezplatné registrácie sú v rozsahu 1 až 12 mesiacov. Predlžovať doménu môže len jej držiteľ - tj.ak bola zaregistrovaná anonymne, tak to nebude možné zdarma. Pre domény registrované zdarma nieje možná automatické predlžovanie na dalšie obdobie.

Úhradou symbolického poplatku sa doména stane plnohodnotnou a počet prístupov počas normálne registrovaného obdobia je nepodstatný - kým sa bude predlžovať dovtedy bude funkčná.. Ďalším predpokladom využívania takejto domény je zákaz propagovania násilia, pornografie, šírenia spamu a podobne.

Odporúčanie: Domény TK sú vhodné na vytváranie ľahko zapametateľných názvov k často navštevovaným komplikovaným adresám. Registrátor ponúka i jednoduchý plugin do webového prehliadača, ktorým potom možte bez hlbších znalostí premenúvať linky. Je ho možné stiahnuť po kliknutí na banner vpravo.

Luneta 2016